فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه ٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١

قیمت :
12,899,000 تومان
 • Processor : Hexa Core A12
 • Ram : 4GB
 • Storage : 64GB
 • Display : 6.5" Super AMOLED
 • LTE Support
مقایسه
خرید
قیمت :
19,499,000 تومان
 • Processor : Hexa Core A12
 • Ram : 4GB
 • Storage : 512GB
 • Display : 6.5" Super AMOLED
 • LTE Support
مقایسه
خرید
قیمت :
15,299,000 تومان
 • Processor : Hexa Core A12
 • Ram : 4GB
 • Storage : 256GB
 • Display : 6.5" Super AMOLED
 • LTE Support
مقایسه
خرید
قیمت :
15,649,000 تومان
 • Processor : Hexa Core A12
 • Ram : 4GB
 • Storage : 512GB
 • Display : 5.8" Super AMOLED
 • LTE Support
مقایسه
خرید
قیمت :
14,199,000 تومان
 • Processor : Hexa Core A12
 • Ram : 4GB
 • Storage : 256GB
 • Display : 5.8" Super AMOLED
 • LTE Support
مقایسه
خرید
قیمت :
12,799,000 تومان
 • Processor : Hexa Core A12
 • Ram : 4GB
 • Storage : 64GB
 • Display : 5.8" Super AMOLED
 • LTE Support
مقایسه
خرید
قیمت :
8,699,000 تومان
 • Processor : Hexa Core A11
 • Ram : 2GB
 • Storage : 64GB
 • Display : 4.7" Super LCD IPS
 • LTE Support
مقایسه
خرید
قیمت :
10,299,000 تومان
 • Processor : Hexa Core A11
 • Ram : 3GB
 • Storage : 64GB
 • Display : 5.5" Super LCD IPS
 • LTE Support
مقایسه
خرید
قیمت :
12,399,000 تومان
 • Processor : Hexa Core A11
 • Ram : 3GB
 • Storage : 256GB
 • Display : 5.8" Super AMOLED
 • LTE Support
مقایسه
خرید
قیمت :
11,199,000 تومان
 • Processor : Hexa Core A11
 • Ram : 3GB
 • Storage : 64GB
 • Display : 5.8" Super AMOLED
 • LTE Support
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Processor : Hexa Core A12
 • Ram : 4GB
 • Storage : 512GB
 • Display : 6.5" Super AMOLED
 • LTE Support
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Processor : Hexa Core A12
 • Ram : 4GB
 • Storage : 64GB
 • Display : 6.5" Super AMOLED
 • LTE Support
مقایسه
خرید
صفحه اصلی موبایل موبایل اپل
notification box