فروشگاه اینترنتی آداک
فروشگاه اینترنتی آداک
سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید 0 مقایسه

ناموجود
 • نوع کارتریج : جوهر افشان
 • رنگی A4
 • اتصال از طریق : USB
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 23 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Print - Scan - Copy
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 27 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN - WiFi
مقایسه
خرید
ناموجود
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • تا 18 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN - WiFi
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Print - Scan - Copy
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 57 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
ناموجود
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • تا 42 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
ناموجود
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 52 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
ناموجود
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 33 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - Wifi - LAN
مقایسه
خرید
ناموجود
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 38 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Print - Scan - Copy - Fax
 • نوع کارتریج : جوهر افشان
 • رنگی A4
 • تا 10 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - WiFi
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Print - Scan - Copy
 • نوع کارتریج : جوهر افشان
 • رنگی A4
 • حداکثر 8 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - WiFi
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Print - Scan - Copy
 • نوع کارتریج : جوهر افشان
 • رنگی A4
 • حداکثر 8 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB
مقایسه
خرید
notification box