فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه ٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١

قیمت :
6,399,000 تومان
 • 6GB GDDR5
 • 192Bit
 • 1DisplayPort
 • 2HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
4,849,000 تومان
 • 6GB GDDR5
 • 192Bit
 • 2DisplayPort
 • 2HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
3,679,000 تومان
 • 3GB GDDR5
 • 192Bit
 • 2DisplayPort
 • 2HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
2,669,000 تومان
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
3,099,000 تومان
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
2,999,000 تومان
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
2,949,000 تومان
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
7,149,000 تومان
 • 6GB GDDR5
 • 192Bit
 • 2DisplayPort
 • 2HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
11,099,000 تومان
 • 8GB GDDR6
 • 256Bit
 • 2DisplayPort
 • 2HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
2,089,000 تومان
 • 2GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
2,099,000 تومان
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1Display Port
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
2,449,000 تومان
 • 4GB GDDR5
 • 256Bit
 • 1Display Port
 • HDMI Port
مقایسه
خرید