فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه ٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١

قیمت :
2,599,000 تومان
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
2,919,000 تومان
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
2,869,000 تومان
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
2,629,000 تومان
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
6,509,000 تومان
 • 6GB GDDR5
 • 192Bit
 • 2DisplayPort
 • 2HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
1,849,000 تومان
 • 2GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
2,399,000 تومان
 • 2GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
1,329,000 تومان
 • 2GB GDDR5
 • 64Bit
 • DVI-D Port
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
1,209,000 تومان
 • 2GB GDDR5
 • 64Bit
 • VGA Port
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
قیمت :
759,000 تومان
 • 2GB GDDR5
 • 64Bit
 • VGA Port
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 6GB GDDR5
 • 192Bit
 • 1DisplayPort
 • 2HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 8GB GDDR5
 • 256Bit
 • 2DisplayPort
 • 2HDMI Port
مقایسه
خرید