فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه 42297 - 021

قیمت :
3,899,000 تومان
 • Weight :780
 • Capacity : 8TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
579,000 تومان
 • Weight : 415
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
869,000 تومان
 • Weight : 600
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
589,000 تومان
 • Weight : 450
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
919,000 تومان
 • Weight : 626
 • Capacity : 3TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
679,000 تومان
 • Weight : 626
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
1,379,000 تومان
 • Weight : 680
 • Capacity : 4TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
449,000 تومان
 • Weight : 400
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
799,000 تومان
 • Weight : 610
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 720
 • Capacity : 6TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 680
 • Capacity : 4TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 650
 • Capacity : 8TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید