فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه ٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١

قیمت :
539,000 تومان
 • Capacity : 8GB
 • 1Channel
 • DDR4 2400
 • CL17
مقایسه
خرید
قیمت :
245,000 تومان
 • Capacity : 4GB
 • 1Channel
 • DDR4 2400
 • CL17
مقایسه
خرید
قیمت :
559,000 تومان
 • Capacity : 8GB
 • 1Channel
 • DDR4 2400
 • CL17
مقایسه
خرید
قیمت :
255,000 تومان
 • Capacity : 4GB
 • 1Channel
 • DDR4 2400
 • CL17
مقایسه
خرید
قیمت :
5,029,000 تومان
 • Capacity : 32GB
 • 2Channel
 • DDR4 3200
 • CL16
مقایسه
خرید
قیمت :
2,129,000 تومان
 • Capacity : 16GB
 • 2Channel
 • DDR4 3200
 • CL16
مقایسه
خرید
قیمت :
1,979,000 تومان
 • Capacity : 16GB
 • 2Channel
 • DDR4 3000
 • CL15
مقایسه
خرید
قیمت :
2,379,000 تومان
 • Capacity : 16GB
 • 2Channel
 • DDR4 3200
 • CL16
مقایسه
خرید
قیمت :
6,629,000 تومان
 • Capacity : 64GB
 • 8Channel
 • DDR4 2400
 • CL15
مقایسه
خرید
قیمت :
3,329,000 تومان
 • Capacity : 32GB
 • 4Channel
 • DDR4 2400
 • CL15
مقایسه
خرید
قیمت :
289,000 تومان
 • Capacity : 4GB
 • 1Channel
 • DDR4 2400
 • CL17
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Capacity : 8GB
 • 1Channel
 • DDR4 2400
 • CL17
مقایسه
خرید