فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه ٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١

قیمت :
559,000 تومان
 • Capacity : 8GB
 • 1Channel
 • DDR4 2400
 • CL17
مقایسه
خرید
قیمت :
309,000 تومان
 • Capacity : 4GB
 • 1Channel
 • DDR4 2400
 • CL17
مقایسه
خرید
قیمت :
1,029,000 تومان
 • Capacity : 8GB
 • 1Channel
 • DDR4 3000
 • CL16
مقایسه
خرید
قیمت :
1,029,000 تومان
 • Capacity : 8GB
 • 1Channel
 • DDR4 3200
 • CL16
مقایسه
خرید
قیمت :
629,000 تومان
 • Capacity : 8GB
 • 1Channel
 • DDR4 2400
 • CL17
مقایسه
خرید
قیمت :
299,000 تومان
 • Capacity : 4GB
 • 1Channel
 • DDR4 2400
 • CL17
مقایسه
خرید
قیمت :
5,579,000 تومان
 • Capacity : 32GB
 • 2Channel
 • DDR4 3200
 • CL16
مقایسه
خرید
قیمت :
2,779,000 تومان
 • Capacity : 16GB
 • 2Channel
 • DDR4 3200
 • CL16
مقایسه
خرید
قیمت :
2,429,000 تومان
 • Capacity : 16GB
 • 2Channel
 • DDR4 3000
 • CL15
مقایسه
خرید
قیمت :
6,129,000 تومان
 • Capacity : 32GB
 • 2Channel
 • DDR4 3200
 • CL16
مقایسه
خرید
قیمت :
3,079,000 تومان
 • Capacity : 16GB
 • 2Channel
 • DDR4 3200
 • CL16
مقایسه
خرید
قیمت :
8,029,000 تومان
 • Capacity : 64GB
 • 8Channel
 • DDR4 2400
 • CL15
مقایسه
خرید