فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه ٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١

قیمت :
2,219,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 23 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
6,799,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - Fax
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 20 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN - WiFi
مقایسه
خرید
قیمت :
6,599,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - Fax
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 20 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
6,099,000 تومان
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • رنگی
 • تا 40 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
7,699,000 تومان
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • رنگی
 • تا 38 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
6,619,000 تومان
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • رنگی
 • تا 33 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
5,499,000 تومان
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • رنگی
 • تا 28 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB- WiFi - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
5,499,000 تومان
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • رنگی
 • تا 27 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
3,499,000 تومان
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • رنگی
 • تا 21 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - WiFi - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
3,799,000 تومان
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • رنگی
 • تا 21 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - WiFi - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
4,399,000 تومان
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • رنگی
 • حداکثر 18 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
4,919,000 تومان
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • رنگی
 • تا 19 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - WiFi - LAN
مقایسه
خرید