فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه 41069555 - 021

قیمت :
689,000 تومان
 • Weight : 415
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
1,669,000 تومان
 • Weight : 635
 • Capacity : 4TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
949,000 تومان
 • Weight : 170gr
 • Capacity : 2TB
 • Interface : USB 3.0
 • "Size Head : 2.5
مقایسه
خرید
قیمت :
649,000 تومان
 • Weight : 170gr
 • Capacity : 1TB
 • Interface : USB 3.0
 • "Size Head : 2.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight :780
 • Capacity : 8TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 90
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 2.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 90
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 2.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 490
 • Capacity : 4TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 626
 • Capacity : 3TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 626
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 85
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 2.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 400
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
صفحه اصلی محصولات سیگیت