فروشگاه اینترنتی آداک
سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید 0 مقایسه

قیمت :
22,899,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 8GB DDR4
 • Storage : 1TB+512GB SSD
 • Graphic Card : 2GB Radeon 530
 • Display:23.8" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
22,099,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 12GB DDR4
 • Storage : 1TB+512GB SSD
 • Graphic Card : Intel UHD
 • Display:21.5" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
21,099,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 12GB DDR4
 • Storage : 1TB+256GB SSD
 • Graphic Card : Intel UHD
 • Display:21.5" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
20,099,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 12GB DDR4
 • Storage : 1TB+128GB SSD
 • Graphic Card : Intel UHD
 • Display:21.5" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
19,099,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 12GB DDR4
 • Storage : 1TB 5400RPM
 • Graphic Card : Intel UHD
 • Display:21.5" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
21,699,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 8GB DDR4
 • Storage : 1TB+512GB SSD
 • Graphic Card : Intel UHD
 • Display:21.5" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
20,699,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 8GB DDR4
 • Storage : 1TB+256GB SSD
 • Graphic Card : Intel UHD
 • Display:21.5" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
19,699,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 8GB DDR4
 • Storage : 1TB+128GB SSD
 • Graphic Card : Intel UHD
 • Display:21.5" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
18,699,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 8GB DDR4
 • Storage : 1TB 5400RPM
 • Graphic Card : Intel UHD
 • Display:21.5" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
17,699,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 4GB DDR4
 • Storage : 1TB 5400RPM
 • Graphic Card : Intel UHD
 • Display:21.5" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
21,899,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 8GB DDR4
 • Storage : 1TB+256GB SSD
 • Graphic Card : 2GB Radeon 530
 • Display:23.8" FullHD Touch
مقایسه
خرید
قیمت :
20,899,000 تومان
 • CPU : Core i5 9400T
 • Ram : 8GB DDR4
 • Storage : 1TB+128GB SSD
 • Graphic Card : 2GB Radeon 530
 • Display:23.8" FullHD Touch
مقایسه
خرید
صفحه اصلی کامپیوترهای یکپارچه