فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه 42297 - 021

قیمت :
3,749,000 تومان
 • Weight : 960gr
 • Capacity : 8TB
 • Interface : USB 3.0
 • "Size Head : 3.5
 • AC adapter
مقایسه
خرید
قیمت :
1,379,000 تومان
 • Weight : 1000gr
 • Capacity : 4TB
 • Interface : USB 3.0
 • "Size Head : 3.5
 • AC adapter
مقایسه
خرید
قیمت :
1,209,000 تومان
 • Weight : 960gr
 • Capacity : 3TB
 • Interface : USB 3.0
 • "Size Head : 3.5
 • AC adapter
مقایسه
خرید
قیمت :
799,000 تومان
 • Weight : 230gr
 • Capacity : 2TB
 • Interface : USB 3.0
 • "Size Head : 2.5
مقایسه
خرید
قیمت :
869,000 تومان
 • Weight : 600
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
589,000 تومان
 • Weight : 450
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
2,699,000 تومان
 • Weight : 450gr
 • Capacity : 3TB
 • Interface : USB 3.0, Wi-Fi
 • "Size Head : 2.5
 • Battery : 6400 mAh
مقایسه
خرید
قیمت :
2,049,000 تومان
 • Weight : 450gr
 • Capacity : 2TB
 • Interface : USB 3.0, Wi-Fi
 • "Size Head : 2.5
 • Battery : 6400 mAh
مقایسه
خرید
قیمت :
1,379,000 تومان
 • Weight : 680
 • Capacity : 4TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
559,000 تومان
 • Weight : 32.2
 • Capacity : 240GB
 • Interface : SATA 3.0
مقایسه
خرید
قیمت :
319,000 تومان
 • Weight : 32.1
 • Capacity : 120GB
 • Interface : SATA 3.0
مقایسه
خرید
قیمت :
649,000 تومان
 • Weight : 170gr
 • Capacity : 1TB
 • Interface : USB 3.0
 • WD BackUp & Security Software
مقایسه
خرید
صفحه اصلی محصولات وسترن دیجیتال