فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه ٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١

قیمت :
5,699,000 تومان
 • Weight : 720
 • Capacity : 8TB
 • Interface : SATA 3.0
 • Performance Class : 7200RPM
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
4,999,000 تومان
 • Weight : 720
 • Capacity : 6TB
 • Interface : SATA 3.0
 • Performance Class : 7200RPM
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
3,999,000 تومان
 • Weight : 720
 • Capacity : 4TB
 • Interface : SATA 3.0
 • Performance Class : 7200RPM
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
2,799,000 تومان
 • Weight : 720
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • Performance Class : 7200RPM
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
889,000 تومان
 • Weight : 32.7
 • Capacity : 480GB
 • Interface : SATA 3.0
مقایسه
خرید
قیمت :
1,449,000 تومان
 • Weight : 250gr
 • Capacity : 4TB
 • Interface : USB 3.0
 • WD BackUp & Security Software
مقایسه
خرید
قیمت :
1,239,000 تومان
 • Weight : 480
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
1,699,000 تومان
 • Weight : 600
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
849,000 تومان
 • Weight : 450gr
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
2,519,000 تومان
 • Weight : 680
 • Capacity : 4TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
3,469,000 تومان
 • Weight : 650
 • Capacity : 8TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
1,499,000 تومان
 • Weight : 1000gr
 • Capacity : 4TB
 • Interface : USB 3.0
 • "Size Head : 3.5
 • AC adapter
مقایسه
خرید
صفحه اصلی محصولات وسترن دیجیتال
notification box