فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه 42297 - 021
قیمت :
3,799,000 تومان
 • Weight : 960gr
 • Capacity : 8TB
 • Interface : USB 3.0
 • "Size Head : 3.5
 • AC adapter
مقایسه
خرید
قیمت :
1,749,000 تومان
 • Weight : 1000gr
 • Capacity : 4TB
 • Interface : USB 3.0
 • "Size Head : 3.5
 • AC adapter
مقایسه
خرید
قیمت :
1,249,000 تومان
 • Weight : 960gr
 • Capacity : 3TB
 • Interface : USB 3.0
 • "Size Head : 3.5
 • AC adapter
مقایسه
خرید
قیمت :
1,019,000 تومان
 • Weight : 600
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
719,000 تومان
 • Weight : 450
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
2,769,000 تومان
 • Weight : 450gr
 • Capacity : 3TB
 • Interface : USB 3.0, Wi-Fi
 • "Size Head : 2.5
 • Battery : 6400 mAh
مقایسه
خرید
قیمت :
2,099,000 تومان
 • Weight : 450gr
 • Capacity : 2TB
 • Interface : USB 3.0, Wi-Fi
 • "Size Head : 2.5
 • Battery : 6400 mAh
مقایسه
خرید
قیمت :
559,000 تومان
 • Weight : 32.2
 • Capacity : 240GB
 • Interface : SATA 3.0
مقایسه
خرید
قیمت :
319,000 تومان
 • Weight : 32.1
 • Capacity : 120GB
 • Interface : SATA 3.0
مقایسه
خرید
قیمت :
709,000 تومان
 • Weight : 170gr
 • Capacity : 1TB
 • Interface : USB 3.0
 • WD BackUp & Security Software
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 720
 • Capacity : 6TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 680
 • Capacity : 4TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
صفحه اصلی وسترن دیجیتال