فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه 42297 - 021
قیمت :
659,000 تومان
 • Weight : 415
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
789,000 تومان
 • Weight : 90
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 2.5
مقایسه
خرید
قیمت :
559,000 تومان
 • Weight : 90
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 2.5
مقایسه
خرید
قیمت :
1,019,000 تومان
 • Weight : 600
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
719,000 تومان
 • Weight : 450
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
1,109,000 تومان
 • Weight : 626
 • Capacity : 3TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
789,000 تومان
 • Weight : 626
 • Capacity : 2TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
قیمت :
559,000 تومان
 • Weight : 32.2
 • Capacity : 240GB
 • Interface : SATA 3.0
مقایسه
خرید
قیمت :
319,000 تومان
 • Weight : 32.1
 • Capacity : 120GB
 • Interface : SATA 3.0
مقایسه
خرید
قیمت :
599,000 تومان
 • Weight : 400
 • Capacity : 1TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight :780
 • Capacity : 8TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید
ناموجود
 • Weight : 720
 • Capacity : 6TB
 • Interface : SATA 3.0
 • "Size Head : 3.5
مقایسه
خرید