فروشگاه اینترنتی آداک
شماره تماس فروشگاه ٤١٠٦٩٥٥٥-٠٢١

ناموجود
 • 6GB GDDR5
 • 192Bit
 • 1DisplayPort
 • 2HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 6GB GDDR5
 • 192Bit
 • 1DisplayPort
 • 2HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 2GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 4GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1Display Port
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 4GB GDDR5
 • 256Bit
 • 1Display Port
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 2GB GDDR5
 • 128Bit
 • 1DisplayPort
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
ناموجود
 • 4GB GDDR5
 • 256Bit
 • 1Display Port
 • HDMI Port
مقایسه
خرید
صفحه اصلی محصولات