فروشگاه اینترنتی آداک
فروشگاه اینترنتی آداک
سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید 0 مقایسه

قیمت :
4,350,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - Fax
 • نوع کارتریج : لیزری
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 20 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB
مقایسه
خرید
قیمت :
4,550,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - Fax
 • نوع کارتریج : لیزری
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 20 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - WiFi
مقایسه
خرید
قیمت :
23,300,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - Fax
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 40 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
7,350,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 27 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN - WiFi
مقایسه
خرید
قیمت :
5,600,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 23 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - WiFi
مقایسه
خرید
قیمت :
5,450,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 24 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
15,300,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 26 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
8,550,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 38 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
8,850,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 38 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN - WiFi
مقایسه
خرید
قیمت :
7,170,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 30 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
15,900,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 38 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN
مقایسه
خرید
قیمت :
17,000,000 تومان
 • Print - Scan - Copy - FAX
 • نوع کارتریج : لیرزی
 • سیاه و سفید
 • حداکثر 38 صفحه در دقیقه
 • اتصال از طریق : USB - LAN - WiFi
مقایسه
خرید
صفحه اصلی محصولات
notification box